Korzyści z uczestnictwa w programie

Dodano: 18.07.2019

Katalog ulg i zwolnień oferowanych przez Partnerów Programu dla posiadaczy karty rodzina +:

Bielskie Centrum Kultury

· zniżka w wysokości 50% ceny biletu na każdy koncert, którego organizatorem jest Bielskie Centrum Kultury,
· bezpłatne zaproszenia na biletowane imprezy plenerowe Miasta Bielska-Białej tj.:

- „Majówka”
- „Dni Bielska-Białej”
- „Pożegnanie Lata”.

Zniżkowe bilety na koncerty oraz bezpłatne zaproszenia na biletowane imprezy plenerowe można odebrać w Dziale Imprez Bielskiego Centrum Kultury, przy ul. Słowackiego 27 , tel. 33 82 816 45 (55) (bilety i zaproszenia nie są wydawane w dniu koncertu lub imprezy plenerowej).

Miejski Dom Kultury

· zniżka w wysokości 50% na opłaty za zajęcia prowadzone przez Miejski Dom Kultury oraz bilety na imprezy organizowane przez Miejski Dom Kultury.

Galeria Bielska BWA

· bezpłatny wstęp na wystawy oraz warsztaty.

Teatr Polski

· zniżka w wysokości 50% ceny biletu wstępu (w stosunku do ceny normalnego biletu) na przedstawienia własne Teatru Polskiego (z wyłączeniem premier)

Teatr Lalek Banialuka im. Jerzego Zitzmana

· zniżka w wysokości 50% ceny biletu na wszystkie przedstawienia Teatru
(z wyłączeniem przedstawień gościnnych oraz festiwalowych).

Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji

· zniżka w wysokości 50 % ceny biletów za korzystanie z Krytej Pływalni „Troclik” i sauny,
· zniżka w wysokości 50 % ceny biletów na lodowisko,
· zniżka w wysokości 50 % ceny biletów za korzystanie z Pływalni „Panorama” i Pływalni „Start”.

Bielski Szkolny Ośrodek Gimnastyki Korekcyjno-Kompensacyjnej

· zniżka w wysokości 50 % ceny biletów za korzystanie z basenu
i wanny do hydromasażu:
- w dni powszednie w godzinach 21.00-23.00
- w soboty i niedziele w godzinach 7.00-23.00.

ZIAD BIELSKO-BIAŁA S.A.

· ulgi na przejazdy:

 1. koleją linową „Szyndzielnia”:
  a) bilet normalny jednokierunkowy - 14 zł,
  b) bilet normalny dwukierunkowy - 18 zł,
  c) bilet ulgowy jednokierunkowy - 9 zł,
  d) bilet ulgowy dwukierunkowy - 13 zł.
 2. koleją linową na Dębowcu:
  a) karnet normalny 10 przejazdowy - 25 zł,
  b) karnet ulgowy 10 przejazdowy - 20 zł
  Oferta dotyczy tylko karnetów 10 przejazdowych, nie dotyczy karnetów czasowych.

Osoba posiadająca kartę „Rodzina +” powinna posiadać do okazania wraz z kartą dowód osobisty lub legitymacje szkolną.

Figlo-Park, przy ul. Cieszyńskiej 90

· zniżka w wysokości 20% w opłatach za:
- wejście na plac zabaw,
- zorganizowanie urodzin,
- wypożyczenie strojów dla dzieci,
- wypożyczenie gier planszowych.

AQUA S.A.

AQUA S.A. w ramach Programu "Rodzina Plus" przyznaje pomoc finansową dla uczniów szkół podstawowych, dziennych szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów dziennych studiów magisterskich, inżynierskich oraz licencjackich w wieku do 18 roku życia lub do ukończenia 25 roku życia, w przypadku osób studiujących.

 

 

W celu uzyskania pomocy finansowej uczniowie/studenci muszą złożyć wniosek w siedzibie AQUA S.A., ul. 1 Maja 23, Bielsko-Biała, pok. 206, II piętro (dział marketingu, telefon: 33 82 80 307), w nieprzekraczalnym terminie:

 • uczniowie - do 6 września 2019 roku
 • studenci - do 4 października 2019 roku.

 

Szczegółowe informacje:


REGULAMIN PRZYZNWANIA POMOCY FINANSOWEJ DLA UCZNIÓW I STUDENTÓW W RAMACH PROGRAMU "RODZINA PLUS NA LATA" PRZYZNAWANEJ PRZEZ AQUA S.A.

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY FINANSOWEJ DLA UCZNIA

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY FINANSOWEJ DLA STUDENTA

Miejski Zakład Komunikacyjny w Bielsku-Białej

· WEEKENDOWY BILET RODZINNY -ważny w sobotę i niedziele, na wszystkich liniach miejskich i podmiejskich. Osobami uprawnionymi do zakupu ww. biletu są rodzice/opiekunowie prawni (oboje lub jeden) posiadający karty rodzina + podróżujący z co najmniej jednym dzieckiem.
Weekendowy bilet rodzinny będzie można zakupić u kierowcy w cenie 10,00 zł.
Bilet jest ważny wraz z kartami rodzina + każdego członka rodziny wraz z dokumentami stwierdzającymi tożsamość.

· BILET ULGOWY SPECJALNY:
- imienny bilet miesięczny na określoną linię w cenie 30,00 zł,
- imienny bilet miesięczny na wszystkie linie w cenie 36,00 zł.

Osobami uprawnionymi do zakupu ww. biletów są:
- dzieci i młodzież posiadające kartę rodzina +, które wychowują się w rodzinie uprawnionej do zasiłku rodzinnego,
- osoby niepełnosprawne do ukończenia 24 roku życia, legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Bilety można zakupić w kasach Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego:
- przy ul. Sukienniczej 3,
- przy ul. Długiej 50.

Bilet ważny jest wraz z kartą rodzina + wraz z dokumentem stwierdzającym tożsamość oraz zaświadczeniem wydanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej potwierdzającym uprawnienie do zasiłku rodzinnego (zaświadczenia można pobierać w MOPS przy ul. 1 Maja 17a), natomiast w przypadku osób niepełnosprawnych na podstawie legitymacji osoby niepełnosprawnej wydanej przez powiatowy zespół ds. orzekania o niepełnosprawności.

· BILET WOLNEJ JAZDY, uprawniający do bezpłatnych przejazdów na liniach miejskich i podmiejskich ważny będzie od dnia wydania (nie wcześniej niż od 1 września do czerwca następnego roku).
Osobami uprawnionymi do otrzymania Biletu są dzieci i młodzież posiadające karty rodzina +, które jednocześnie spełniają przynajmniej jeden z następujących warunków:
- wychowują się w rodzinnych formach pieczy zastępczej,
- wychowują się w rodzinach, w których jest co najmniej pięcioro dzieci zamieszkałych na stałe na terenie miasta Bielska-Białej.

W celu otrzymania Biletów, rodzic/opiekun prawny składa w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej wypełniony i podpisany wniosek (doc 55 KB).
BILET WOLNEJ JAZDY ważny jest z kartą rodzina + oraz legitymacją szkolną/studencką lub dowodem osobistym dziecka, w przypadku dzieci, które ukończyły 4 rok życia i nie rozpoczęły nauki w szkole.

Świat Języków Obcych Time przy ul. Cieszyńskiej 367 i ul. Katowickiej 63 w Bielsku-Białej oraz ul. Bocznej 2 w Bystrej

· ulga w opłatach za kursy językowe, które są prowadzone w grupach liczących od 4 do 8 osób (język angielski, język niemiecki, język francuski, język hiszpański, język włoski, język rosyjski):
- przy zapisie jednej lub dwóch osób – w wysokości 15% opłaty za kurs (od opłaty miesięcznej)
- przy zapisie trzech lub więcej osób – w wysokości 20% opłaty za kurs (od opłaty miesięcznej).
Podstawą naliczenia ulgi jest standardowa opłata miesięczna zgodna z aktualnie obowiązującym cennikiem.
(Ulg nie łączy się z innymi rabatami udzielanymi przez Time)

GRACJA Bożena Wajsiel, przy ul. Cieszyńskiej 36

· zniżka na zakup odzieży w wysokości 10% ceny.

WA-BUT Antoni Wajsiel, przy ul. Cieszyńskiej 36

· zniżka na zakup obuwia w wysokości 10% ceny.

MODELARNIA S.C. A. Iwańska, J. Grabowski, P. Strykowski, przy ul. Rejtana 3

· ulgi w opłacie za wszystkie oferowane przez klub dyscypliny sportowe (m. in. udział w zajęciach fitness, indoor cycling, tbc, zajęciach dla osób powyżej 50 roku życia oraz za korzystanie z kortów do gry w squasha i siłowni dla kobiet) z wyłączeniem karnetów:
- od poniedziałku do piątku – w wysokości 10%,
- w sobotę i niedzielę – w wysokości 20%.

TS PODBESKIDZIE, przy ul. Rychlińskiego 21

· ulgi na wejście na mecze piłki nożnej:
- karnety w cenie karnetów ulgowych – przy zakupie co najmniej dwóch karnetów (nie dotyczy sektora VIP)
- bilety w cenie biletów ulgowych – przy zakupie co najmniej dwóch biletów (nie dotyczy sektora VIP)

Szkoła Tańca Cubana, przy ul. Oświęcimskiej 22 i ul. Stawowej 29

· ulga w wysokości 20% w opłacie za wszystkie oferowane zajęcia taneczne.

“AMIGO PARTY” Sławomir Garnysz, przy ul. Roztoki 7/3

· ulga w opłacie za organizację i prowadzenie uroczystości rodzinnych (im. in. bali dla dzieci, wesel, urodzin) w wysokości 20%.

Szkoła Językowa InfoTeach, przy ul. Mickiewicza 2

· ulga w opłacie za zajęcia językowe w wysokości 25%.

PIANO EXPERT, przy ul. Rafowej 27

· ulga w opłacieza usługi: strojenie, regulacja i renowacja instrumentów klawiszowych w wysokości 25%,
· ulga w opłaciena zakup instrumentów klawiszowych oraz akcesoriów muzycznych w wysokości 10%.

Bialski Klub Sportowy „STAL”, przy ul. Rychlińskiego 19

· ceny biletów na mecze:
- BKS PROFI CREDIT Bielsko-Biała (Orlen Liga - siatkówka kobiet) - 5 zł,
- BKS "STAL" Bielsko-Biała (III liga piłki nożnej) - 3 zł.

P.P.H.U. “EUGENE”, przy ul. Mickiewicza 42

· ulga na zakup obuwia w wysokości 10% ceny,
· ulga na naprawę obuwia w wysokości 20% ceny.

NAUKA JAZDY ZYGZAK, przy ul. Listopadowa 70

· ulga w wysokości 10% opłaty:
- za kurs podstawowy prawa jazdy kategorii „A” i „B”,
- za szkolenie dodatkowe i uzupełniające dla kierowców
kategorii „A” i „B”.

COOLTUR – Centrum Organizacji Czasu, przy ul. Kukułcza 5, Wilkowice

· ulgi w opłacie za:
- organizację imprez rekreacyjnych i imprez domowych
w wysokości 15%,
- weekendowe wyjazdy dla dzieci, w formie jednodniowych wycieczek rekreacyjnych w wysokości 10%,
- imprezy turystyczne organizowane podczas wakacji, takie jak: kolonie i obozy w wysokości 5%.

Stowarzyszenie Wolna Szkoła Waldorfska

· ulgi w opłacie za miesięczne czesne w Szkole Podstawowej im. C. K. Norwida, przy ul. Pocztowej 22 w Bielsku-Białej:

 1. dla pierwszego dziecka – w wysokości 10%,
 2. w przypadku gdy do szkoły w tym samym okresie uczęszcza rodzeństwo – dla drugiego i kolejnego dziecka – w wysokości 20%.

Drogeria Koliber, przy ul. Cieszyńskiej 392 i ul. Konopnickiej 30

· ulga w wysokości 5% ceny na wszystkie oferowane produkty
(m.in. asortyment kosmetyczny, środki czystości), z wyłączeniem produktów w cenach promocyjnych.

Szkoła Języka Angielskiego „International House Integra”, przy ul. Zielonej 32

· ulga w opłacie za grupowy kurs języka angielskiego w wysokości 10% ceny
(ulgi nie łączy się z innymi rabatami udzielanymi przez szkołę)

Księgarnia Językowa i Edukacyjna „Za Orłem”,
przy ul. Głębokiej 11

· ulgi na zakup:
- podręczników językowych w wysokości 10% ceny,
- podręczników edukacyjnych w wysokości 5% ceny.
(ulgi nie łączą się z innymi rabatami udzielanymi przez księgarnię)

PRZEDSZKOLE PRYWATNE ”GROSZEK” S.C.,
ul. Akademii Umiejętności 35

· ulgi w opłacie za miesięczne czesne za uczęszczanie do przedszkola:
- dla pierwszego dziecka w wysokości 10%,
- w przypadku gdy do przedszkola w tym samym okresie uczęszcza rodzeństwo – dla drugiego i kolejnego dziecka w wysokości 20%.

Pracownia ceramiki artystycznej Buena, ul. Malczewskiego 13/26

· ulgi w opłacie za udział:
- w zajęciach mobilnych z ceramiki artystycznej organizowanych w przedszkolach i szkołach w wysokości 20%,
- w zajęciach indywidualnych w pracowni ceramiki w wysokości 35%.

Minigolf na Błoniach, przy ul. Pocztowej 43

· ulgi w opłacie za:
-
bilety wstępu: na pole do minigolfa, tor do gry w boule i boisko do badmintona w wysokości 10%,
- organizację imprez okolicznościowych w wysokości 20%.

Szkoła Języka Angielskiego Top Englisch School,
przy ul. Powstańców Śląskich 6

· ulga w opłacie za grupowy kurs języka angielskiego w wysokości 15% ceny.
(ulgi nie łączy się z innymi rabatami udzielanymi przez szkołę)

Turystyka Beskidzka – Tor Saneczkowy, przy ul. Skalnej 58

· ulga w opłacie za pojedynczy bilet wstępu na tor saneczkowy w wysokości 25% ceny,
· przy zakupie karnetu (w którego skład wchodzi 5 pojedynczych biletów wstępu na tor saneczkowy dla jednej osoby) – szósty bilet wstępu na tor saneczkowy otrzymuje się bezpłatnie.

Szkoła Języków Obcych empik school, przy ul. Dąbrowskiego 6

· ulgi w opłatach:
- za grupowy kurs językowy – w wysokości 20%,
- za grupowy kurs językowy przy zapisie dwóch lub więcej osób z jednej rodziny – w wysokości 25%.
(ulg nie łączy się z innymi rabatami udzielanymi przez szkołę)

Studio Tańca SOUTH MOTION , przy ul. Powstańców Śląskich 6

· ulga w opłacie za zajęcia taneczno-ruchowe w wysokości 15% ceny.

Towarzystwo Sportowe BBTS Bielsko-Biała, przy ul. Bratków 16

· darmowe wejścia na wszystkie mecze rozgrywane przez zawodników BBTS Bielsko-Biała, w przypadku gdy na mecz przyjdzie rodzina składająca się z trzech posiadaczy karty „rodzina +”.

SPORT-STUDIO, ul. Rychlińskiego 19

· ulga w opłacie za korzystanie z siłowni i sauny w wysokości 10% ceny.

ROBOTOWO, ul. Górska 3a

· ulga w opłacie za zajęcia warsztatowe z robotyki w wysokości 20%.

NAPPY.PL

- sklep internetowy nappy.pl
· ulga w wysokości 10% ceny na zakup wszystkich produktów oferowanych przez sklep, m. in. pieluszek wielorazowych oraz akcesorii do pieluszek (z wyłączeniem produktów w cenach promocyjnych).

ZABAWOWO, ul. Maja 26

· ulga na zakup biletu wstępu do Sali Zabaw dla Dzieci w wysokości 15% ceny.

Agencja Ubezpieczeniowa “Good Time”, ul. Jagienki 76

· ulga na zakup ubezpieczenia w wysokości od 5 do 20%, w zależności od jego rodzaju (ubezpieczenia OC i AC samochodu, mieszkania, domu)

Dream Park Ochaby, ul. Handlowa 2, Ochaby Wielkie

· ulga na zakup biletu wstępu do parku rozrywki i edukacji w wysokości 15% ceny.

Salon fryzjerki DUET , ul. Elizy Orzeszkowej 3

· ulga za wykonanie następujących usług:

 1. strzyżenie damskie – 15,00 zł,
 2. strzyżenie męskie – 10,00 zł,
 3. strzyżenie dzieci – 8,00 zł.

ProDrive – więcej niż nauka jazdy, ul 3 Maja 13

· ulga w wysokości 20% ceny na wszystkie swoje usługi.

PERFECTAIR – oczyszczacze powietrza

· ulga na zakup oczyszczacza powietrza PERFECTAIR w sklepie internetowym www.perfectair.pl w wysokości 30% ceny.

Polskie Centrum Dogoterapii, ul. Cienista 32d, Czechowice-Dziedzice

· ulga w wysokości 25% ceny na wszystkie oferowane usługi m. in. zajęcia indywidualne oraz grupowe z udziałem psa, szkolenia psa, kursy udzielania pierwszej pomocy dzieciom, szkolenie-dogoterapię we wspomaganiu rozwoju dziecka.

Centrum Fotograficzne “OBRAZEK”, ul. Piastowska 10

· ulgi w opłacie za:
- usługę fotograficzną – w wysokości 20%,
- pracę fotograficzną (odbitki zdjęć) – w wysokości 5%,
- zakup akcesoriów (albumy, ramki) – w wysokości 5%.

„Agencja reklamowa, reklama Bielsko, strony www |X-FOT Studio Reklamy|,

tel. 789 315 097
· ulgi w opłacie za:
- tworzenie od podstaw sklepu internetowego wraz z wprowadzeniem produktów – 40 %,
- pozycjonowanie strony dla klientów, którzy zamówili stronę lub sklep – 50 %,
- usługa oklejenia witryn, samochodów, tablic – 5%,
- zamieszczanie reklam na Facebook’ach z dużą ilością osób lubiących – 10%,
- kolportaż ulotek – 5 %,
- projekty graficzne – 5%.
(ulgi nie łączą się ze sobą)

Śląskie Wesołe Miasteczko, Chorzów

· ulga w wysokości 20% ceny biletu wstępu do Śląskiego Wesołego Miasteczka

P. H.U „DAGMOR” – Ośrodki Wczasowe „Dadmor” i „Alicja” w Ustce

· ulga w wysokości 20% ceny za pobyt (nocleg i wyżywienie) w Ośrodkach Wczasowych w Ustce:

 1. „Dagmor”, ul. Storczykowej 6
 2. „Alicja”, ul. Zubrzyckiego 7

Klub Sportów Azjatyckich ATEMI, przy ul. Widok 12

· ulga w wysokości 30% miesięcznej składki członkowskiej za zajęcia karate shotokan WKF

Prolet TM Serwice, przy ul. Żeromskiego 3

· ulga na zakup części samochodowych w 25% ceny.

Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Wydział Zamiejscowy w Zabrzu, ul. M. Curie-Skłodowskiej 40

· ulgi w opłacie za czesne dla podejmujących naukę na studiach I stopnia w wysokości:

 1. 30% dla studentów pochodzących z rodzin mających na utrzymaniu troje dzieci, w wieku do 26 lat,
 2. 40% dla studentów pochodzących z rodzin mających na utrzymaniu czworo dzieci, w wieku do 26 lat,
 3. 50% dla studentów pochodzących z rodzin mających na utrzymaniu pięcioro i więcej dzieci, w wieku do 26 lat.

Księgarnia szkolna Kolibra, Pl. Wojska Polskiego w Bielsku-Białej

· 10% zniżki na oferowane produkty (z wyjątkiem pakietów przeznaczonych dla klas 1-3 szkoły podstawowej) zakupione w siedzibie księgarni przy Pl. Wojska Polskiego 14 w Bielsku-Białej.

ENVOY Ireneusz Adamczyk, ul. Skośna 8/2

· ulga w wysokości 10% na zakup Wody Strukturalnej “Górski Potok Hechtl plus tlen” w pojemnościach 1,5 oraz 0,5 litra.

www.zwiedzanietorunia.pl

· ulga w opłacie za usługę zwiedzania Torunia z przewodnikiem w wysokości 10%.
(Ulgi w zakresie jednej usługi nie sumują się.)

Ośrodek Szkolenia Kierowców “PRAWKO” , ul. Komorowicka 35

· ulgi w opłacie:

 1. za kurs podstawowy prawa jazdy kategorii „B” – w wysokości 10% ceny podstawowej,
 2. za jazdy doszkalające w zakresie kategorii „B” – w wysokości 10% ceny.

Zakład Optyczny Marek Drapalski,

ul. Kościelna 1
· ulgi w opłacie za zakup okularów korekcyjnych:

 1. w wysokości 20% ceny – dla posiadaczy karty do 25 roku życia,
 2. w wysokości 15% ceny – dla posiadaczy karty powyżej 25 roku życia.

N.Z.O.Z. Przychodnia Sportowo-Rehabilitacyjna „ZDROWIE” s.c. Stanisław Ptak, Krzysztof Ptak

· ulga na zakup zabiegów rehabilitacyjnych w wysokości 70% ceny w następujących placówkach:

 1. ul. Bratków 16 w Bielsku-Białej,
 2. ul. Krasickiego 12a w Bielsku-Białej.

Availo Prawo Direct, – pomoc prawna z wykorzystaniem narzędzi komunikacji na odległość, infolinia: 22 22 80 800

· ulga w wysokości 10% znizki na zakup pakietu "Prawnik na Teraz". Zakupu pakietów po obniżonej cenie należy dokonać za pośrednictwem Infolinii Availo.

Dekatlon-fitness club, ul. Piłsudskiego 27

· ulga w wysokości 15% na zakup karnetów na wszystkie zajęcia (m. in. zumba, pilates, aktive walk, body styling).
(Ulga nie obejmuje wejść jednorazowych, korzystania z kortów „Ricochet” oraz nie łączy się z innymi rabatami udzielanymi przez Partnera.)

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”, ul. Kamińskiego 19

· ulgi:

 1. w wysokości 15% na ubezpieczenia komunikacyjne:
  1. obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego,
  2. autocasco w zakresie podstawowym oraz od kradzieży (zniżka dotyczy wyłącznie osób fizycznych będących posiadaczami samochodów osobowych oraz samochodów ciężarowych i ciężarowo-osobowych o DMC do 3,5 tony),
 2. w wysokości 30% na ubezpieczenia majątkowe i rolne:
  1. „Bezpieczna Rodzina” z wyłączeniem ryzyka „Assistance DOM”,
  2. „Bezpieczna Zagroda”,
  3. „Bezpieczny Dom w Budowie”,
  4. „Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków”,
  5. obowiązkowe ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego.

INFOBIT S.C., przy ul. Szarotki 32

(tel. 33 821 80 13, tel. 602 661 795, tel. 602 480 032)
· ulgi:

 1. bezpłatna diagnostyka uszkodzenia komputera,
 2. na usługi serwisowe komputera – w wysokości 20% ceny,
 3. na zakup kas fiskalnych – w wysokości 15% ceny,
 4. na obowiązkowe przeglądy okresowe kas fiskalnych – w wysokości 40% ceny,
 5. na usługi serwisowe kas fiskalnych – w wysokości 20% ceny,
 6. bezpłatny projekt instalacji alarmowej oraz monitoringu,
 7. na usługi montażu i serwisu instalacji alarmowej oraz monitoringu – w wysokości 20% ceny,
 8. na zakup sprzętu do instalacji alarmowej oraz monitoringu
  - w wysokości 15% ceny,
 9. na przeglądy instalacji alarmowych oraz monitoringu – w wysokości 40% ceny,
 10. za obsługę serwisową instalacji alarmowych oraz monitoringu w dni wolne od pracy i godzinach nocnych – w wysokości 50%
  oraz bezpłatny dojazd do klienta w obrębie Bielska-Białej.

Szkółka Krzewów Ozdobnych Konior Tomasz,
przy ul. Krzemionki 7

· ulga na zakup roślin w wysokości 10% ceny.

TOBA Consulting Sp. z o.o. – Biuro rachunkowe, ul. Strażacka 81

· ulga w wysokości 10% ceny w opłacie za usługi księgowe.

Parasol Cafe, ul. 11 Listopada 40

· ulga w wysokości 10% ceny na cały asortyment lodziarno-kawiarni.

Auto Serwis “Olejarz”, przy ul. Krakowskiej 125

· ulgi:

 1. na usługę naprawy samochodu – w wysokości 10% ceny,
 2. na zakup części samochodowych – w wysokości 15% ceny.

 

Pracownia Fryzjerska Dolce Artistica, ul. Olszówki 2b

· ulga w wysokości 15% ceny na wszystkie usługi fryzjerskie.

OPTYK Martyna Kasperek, ul. Krakowska 38a, Kozy

· ulgi w opłacie za zakup okularów korekcyjnych:

 1. w wysokości 20% ceny – dla posiadaczy Karty do 25 roku życia,
 2. w wysokości 15% ceny – dla posiadaczy Karty powyżej 25 roku życia.

www.pphupawel.pl – sklep internetowy

· ulga w wysokości 7% ceny na zakup wszystkich produktów oferowanych w sklepie internetowym www.pphupawel.pl

Auto Serwis Kubala, przy ul. Piastowskiej 130

· ulgi na usługi:1) wymianę opon – w wysokości 20% ceny,
2) naprawy mechaniczne samochodów (np. układy paliwowe, rozrządy, silniki, zawieszenia, hamulce) – w wysokości 10% ceny.

SERWIS-SKLEP ALTERNATORÓW I ROZRUSZNIKÓW, Międzyrzecze Górne 552

· ulgi:

1)  na usługi: regeneracja alternatorów i rozruszników – w wysokości 30% ceny,
2)  na zakup części do alternatorów i rozruszników – w wysokości 15% ceny.

Pizzeria Jedynka, przy ul. Cieszyńskiej  88 i ul. Wyzwolenia 12 A

· ulga w wysokości 20% za zakup pizzy.

Taxi Jedynki, tel. 33 8 11-11-11, 800-400-400

· ulga w wysokości 10% za przewozy taksówkarskie.

PIEKARNIA Wykręt

· ulga na zakup wyrobów piekarniczych i cukierniczych w wysokości 5% ceny w następujących sklepach:

a)  Plac Wolności 1 w Bielsku-Białej,
b)  ul. 11 Listopada 34 w Bielsku-Białej,
c)  ul. 3 Maja 1a w Bielsku-Białej,
d)  ul. Partyzantów 5 w Bielsku-Białej,
e)  ul. Podgórna 34 w Bielsku-Białej,
f)   ul. Stażystów 48 w Bielsku-Białej,
g)  ul. Kolejowa 7 w Czechowicach-Dziedzicach,
h)  ul. Grota Roweckiego 49 w Tychach.

N.Z.O.Z. Centrum Stomatologiczne ProDentist –
ul. Orzeczkowej 87

· ulgę w opłacie za:
1. leczenie w zakresie stomatologii zachowawczej w wysokości 10% ceny,
2. leczenie w zakresie endodoncji w wysokości 10% ceny,
3. higienizację w wysokości 15% ceny,
4. stomatologię dziecięcą w wysokości 20% ceny.

Kraina Zabawy Jupijupijaj, ul. Filomatów 6

· ulga na zakup biletu wstępu do Krainy Zabawy Jupijupijaj w wysokości 20% ceny.

BEFIT FITNESS CLUB, ul. Leszczyńska 20

· ulga w wysokości 10% ceny karnetu wstępu do Klubu Befit z wyłączeniem karnetu 12 miesięcznego dla: dzieci do 15 roku
życia oraz dla uczniów i studentów.

Eufonia, ul. Barlickiego 23/2a

· ulga w opłacie:

 • za uczestnictwo w indywidualnych zajęciach logopedycznych – w wysokości 20% ceny,
 • za uczestnictwo w indywidualnych zajęciach logopedycznych, jeżeli w terapii logopedycznej będzie uczestniczyć więcej niż jedno dziecko z rodziny – w wysokości 30% ceny.

WIZAP – Stacje Paliw SHELL w Jasienicy i Świętoszówce

· ulga w opłacie:

1. na Stacji Paliw Shell w Jasienicy:
 • za zakup paliwa – w wysokości 8 gr za litr,
 • za wszystkie zakupy w Pizzeri F1 – w wysokości 10% ceny,
 • za wszystkie zakupy w Pizzeri F1 – w wysokości 15% ceny, przy zakupie winiet lub transakcji w kantorze stacji,

2. na Stacji Paliw SHELL w Świętoszówce:

 • za zakup paliwa – w wysokości 8 gr za litr,
 • na wszystkie produkty oferty gorącej tj. hot-dog, zapiekanka, panini, kawa Costa – w wysokości 10% ceny

Klinika Galena w skład której wchodzi szpital i poradnie (ginekologiczna, urologiczna, ortopedyczna), ul. Żywiecka 71

· ulga w opłacie:

1) na poradę specjalistyczną – w wysokości 10%,
2) na zabiegi wykonywane w Klinice – w wysokości 5%.

Studio Relaksu i Modelowania Sylwetki „Fabryka Endorfiny”, ul. 1 Maja 26

· ulga w opłacie w wysokości 20% ceny na wszystkie usługi.

Pośrednictwo finansowe i ubezpieczeniowe Roman Moskała P&S, ul. Wrzosowa 36

· ulga w opłacie:

1)  w wysokości od 20% do 50% na ubezpieczenia:
a)  komunikacyjne,
b)  majątkowe ( dom mieszkanie ),
c)   działalności gospodarczej,
d)  rolne,

2)  w wysokości 10% w zakresie kosztów w procesie odszkodowawczym,
3)  pomoc w wyszukiwaniu nieruchomości za darmo lub prowadzenie klienta przez proces najmu i rezygnacja z 50% prowizji,
4)  w obrocie nieruchomościami (sprzedaż, kupno) o obniżonej stawce od tendencyjnej na rynku w wysokości 1.5 % od przeprowadzonej transakcji,
5)  darmowa pomoc merytoryczna w zakresie: ubezpieczeń, odszkodowań,
6)  wyszukiwania najkorzystniejszych ofert kredytów i pożyczek – rezygnacja z prowizji.

Akademia Językowa Boston

· ulga w opłacie:

1) 20% zniżki na zajęcia na kursach językowych w grupie czteroosobowej,
2) 10% zniżki za cały Kurs Fotografii Cyfrowej,
3) 5% zniżki za tłumaczenia strony,
4) 10% zniżki od osoby za udział w warsztatach i zajęciach językowych dla dzieci w wieku 5-12 lat,
5) przy zapisie 3 osób na zajęcia językowe w Akademii Boston, czwarta osoba może bezpłatnie zapisac się na zajęcia językowe w mini-grupie.

Stolarstwo Gustaw Majer, ul. Bystrzańska 49

· ulga w opłacie:

1) 5% zniżki na fronty kuchenne - zarówno fronty foliowane jak i lekierowane,
2) 5% zniżki na płyty meblowe,
10% zniżki na blaty kuchenne.

DIGITAL FOTO s.c. M. i D. Jędrysek, ul. 11 Listopada 42

· ulga w opłacie:

1) 10% rabatu na wszystkie usługi fotograficzne (np. wywoływanie zdjęć, foto obrazy na płótnie, foto kubki itp.),
2) 20% rabatu na wykonanie zdjęć do dokumentów (dowód osobisty, paszport, ligitymacja szkolna itp.),
3) 20% rabatu na wykonanie rodzinnej sesji fotograficznej składającej się z co najmniej 5 róznych ujęć.

Sklep internetowy z pościelą dla dzieci hippo-sklep.pl

· ulga w opłacie:

10% rabatu na zakupy w sklepie internetowym http://hippo-sklep.pl

FUNDACJA LUCE

· ulga w opłacie:

20% rabatu na jazdę indywidualną, wynajem kortów, wszystkie treningi prowadzone przez FUNDACJE LUCE (np. szkółka nauki jazdy na rolkach, szkółka hokejowa, badmintonowa, unihokejowa) oraz organizację "Urodzin na sportowo".

Magia Smaku - Stołówka

· ulga w opłacie:

15% rabatu na dania obiadowe w stołówce "Magia Smaku".

Auto-Części Sosulski

· ulga w opłacie:

1) 5% zniżki na cały asortyment przy zakupach do kwoty 500 zł brutto (z wyłączeniem sprzedaży prowadzonej za pomocą sieci Internet oraz produktów objętych promocją),
2) 8% zniżki na cały asortyment przy zakupach powyżej kwoty 500 zł brutto (z wyłączeniem sprzedaży prowadzonej za pomocą sieci Internet oraz produktów objętych promocją).
Dowóz do wybranego warsztatu samochodowego znajdującego się w odległości do 25 km od siedziby firmy - gratis.

Myah - sklep internetowy

· ulga w opłacie:

15% rabatu na artykuły dostępne w sklepie internetowym www.myah.com.pl

Bricks4kidz, ul. Stojałowskiego 31

· ulga w opłacie:

1) 10% zniżki na pakiety urodzinowe,
2) 20% zniżki na zajęcia: Buduje i Wiem, Robotyka dla Juniora, Movie Making, Przedszkolaki Legolaki

Ogrodosfera.pl - sklep internetowy

· ulga w opłacie:

5% zniżki na cały asortyment towarów oferowanych w sklepie internetowym www.ogrodosfera.pl, z wyłączeniem towarów przecenionych

Żłobek Miejski w Bielsku-Białej

· ulga w opłacie:

50% zniżki opłaty miesięcznej za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Bielsku-Białej

Tchibo - sklep, ul. Mostowa 5

· ulga w opłacie:

1) przy zakupie 3 dowolnych opakowań kawy, trzecie najtańsze opakowanie kawy za 1 grosz;
2) przy zakupie 6 dowolnych pojedynczych opakowań kapsulek Cafissimo szóste najtańsze pojedyncze opakowanie kapsułek za 1 grosz;
3) 15% rabatu na produkty użytkowe;

Bielskie Studio Piosenki, ul. Norberta Barlickiego 15/27

· ulga w opłacie:

1) 25% ceny za lekcje śpiewu w zajęciach grupowych (2-4 osób),
2) 15% ceny za lekcje gry na gitarze w zajęciach grupowych (2-4 osób).

Garden Planet - sklep internetowy

· ulga w opłacie:

5% zniżki na cały asortyment towarów oferowanych w sklepie internetowym http://www.sklep.gardenplanet.pl/, które można dodać do sklapowego koszyka i zamówić.

Tutomasz Tomasz Lach

· ulga w opłacie:

10% żniżki na usługi świadczone przez firmę Tutomasz Tomasz Lach

Eco-market.pl - sklep internetowy

5% zniżki na cały asortyment towarów oferowanych w sklepie internetowym www.eco-market.pl, z wyłączeniem towarów przecenionych

Bosch Car Service Paszek, ul, Stawowa 13

· ulga w opłacie:

25% zniżki na usługi i części w autoryzowanym serwisie samochodowym Bosch dla posiadaczy Karty Rodzina+. Za zakup części lub wykonane usługi z udzielonym rabatem posiadaczowi Karty przysługuje prawo otrzymania paragonu fiskalnego bądź też faktury na osobę prywatną.  Udzielona zniżka wyklucza możliwość otrzymania faktury VAT.

"PIGAL" Agencja Fotograficzno-Reklamowa, ul. Elizy Orzeszkowej 42B

· ulga w opłacie:

1) w siedzibie firmy przy ul. Elizy Orzeszkowej 42B rabat w wysokości:
20% na zdjęcia do dokumentów (dowód osobisty, paszport, wiza, legitymacja itp.),
15% na rodzinne sesje zdjęciowe w studio i plenerze,
2) w siedzibie firmy przy ul Stojałowskiego 27 rabat w wysokości: 10% na zdjęcia do dokumentów (dowód osobisty, paszport, wiza, legitymacja itp.), 15% na rodzinne sesje zdjęciowe w studio i plenerze.

Świat Kwiatów - sklep internetowy

· ulga w opłacie:

5% zniżki na cały asortyment w sklepie internetowym http://www.swiatkwiatow.pl/

 

Szarotka - Centrum Ogrodnicze, ul. Elizy Orzeszkowej 40  

 

1. rabat w wysokości 10% na zakup produktów oferowanych przez Partnera, z wyłączeniem urządzeń ogrodniczych o napędzie spalinowym lub elektrycznym;
2. rabat w wysokości 5% na zakup urządzeń ogrodniczych o napędzie spalinowym lub elektrycznym.

 

Klub Mrs. Sporty, ul. Żywiecka 89 

 

1. darmowy pakiet startowy w Klubie Mrs. Sporty, 
2. 10 zł zniżki w opłacie za karnet miesięczny za zajęcia prowadzone w Klubie Mrs. Sporty oraz opiekę żywieniową.

 

Blanca A. Strykowska Spółka Jawna 

 

· ulga w opłacie:

 

- 5% zniżki na cały asortyment w sklepach stacjonarnych: BLANCA BABY, przy ul. Grażyńskiego 40 w Bielsku-Białej i MIMIN.PL, przy ul. Legionów 26/28 w Bielsku-Białej oraz w sklepach internetowych: www.blancababy.pl, www.mimin.pl i www.hipoalergicznie.pl.

Zniżka w sklepach internetowych obowiązuje tylko przy płatności i odbiorze osobistym zamówionego towaru

Pdf
Drukuj
Powrót
Na skróty