Rodzina+

Szanowni Państwo!

Doceniając trud wychowania i opieki nad dziećmi Urząd Miejski
w Bielsku-Białej realizuje Program „Rodzina +”. Jest on skierowany do rodzin wielodzietnych i zastępczych.

Państwa poświęcenie dla dzieci i wysiłek włożony w zapewnienie im godnych warunków do życia są bezcenne. Wierzę, że Program „Rodzina +” potraktujecie Państwo nie tylko jako pomoc ze strony samorządu, ale przede wszystkim jako wyraz uznania dla Waszych wychowawczych działań.

Zachęcając do korzystania z przywilejów posiadaczy karty „Rodzina +”  chciałbym wyrazić nadzieję, że nasz program zyska Państwa przychylność i pomoże Państwu jeszcze aktywniej niż do tej pory uczestniczyć w życiu Bielska-Białej.

 

PREZYDENT MIASTA
Jacek Krywult

Na skróty